LIS QMS

VNÍMÁME OTEVŘENOST SYSTÉMU JAKO ZÁKLADNÍ PRINCIP ÚSPĚŠNÉ SPOLUPRÁCE.
Laboratorní informační systém LIS qMS je systém vyvinutý speciálně pro laboratoře, jak ty samostatné, tak i ty, které jsou součástí zdravotnických zařízení. LIS qMS můžete využívat jak samostatně, tak i jako součást komplexní nemocniční platformy qMS. Systém tak podporuje jak interní qMS žádanky, tak i příjem externích žádanek a distribuci výsledků v mezinárodním i národním standardu.

CO LIS QMS NABÍZÍ?

Automatizace laboratorních procesů, optimalizace logistiky biologického materiálu a kontrola ve všech stádiích vyšetření umožňují dosáhnout vysoké kvality výsledků vyšetření a potřebnou podporu pro akreditační proces.
Zkrácení doby provádění vyšetření, snížení zatížení personálu, zvýšení kapacity laboratoře při stejném zařízení a personálu, rychlý přístup k výsledkům vyšetření pro lékaře a pacienty.
LIS qMS podporuje všechny druhy laboratorních vyšetření, včetně mikrobiologických a histologických. Nastavení systému umožňuje zohlednit specifika technologického procesu konkrétní laboratoře. Práce se organizuje z pracovišť různého typu (vedoucí laboratoře, lékař klinické laboratorní diagnostiky, laborant atd.), funkční možnosti pracoviště přitom ovlivňuje příslušná úroveň přístupu konkrétního spolupracovníka laboratoře v souladu s jeho služebními povinnostmi.
Ve všech etapách práce s vyšetřovanými vzorky existuje možnost využívání čárových kódů, což podstatně snižuje četnost výskytu chyb při ručním zadávání a zvyšuje rychlost zpracování výsledků.
LIS qMS zajišťuje připojení širokého spektra analyzátorů a při zavedení nevyžaduje zásadní změny již vyladěných pracovních procesů laboratoře. Existuje možnost nastavení automatické validace výsledků vyšetření přenášených z analyzátoru podle popsaných pravidel konkrétní laboratoře.
LIS qMS může výsledky laboratorních testů odesílat do jakéhokoliv elektronického zdravotního záznamu. Díky tomu mají lékaři aktuální informace v nejkratším možném čase, což jim umožňuje operativně měnit strategii léčby.

CO OCENÍ VAŠI PACIENTI?

LIS qMS přináší pohodlé také pacientům, kteří mohou dostávat oznámení o dostupnosti výsledků formou e-mailu či SMS zpráv a mohou se se svými výsledky seznámit prostřednictvím soukromých účtů v systému.
Seznamte se detailněji s LIS qMS v našem e-katalogu