NIS QMS

VNÍMÁME OTEVŘENOST SYSTÉMU JAKO ZÁKLADNÍ PRINCIP ÚSPĚŠNÉ SPOLUPRÁCE.
NIS qMS plní takové funkce, jako je uchovávání komplexních informací o pacientovi v elektronické zdravotní kartě, záznam všech činností lékaře, řízení toku pacientů a zdrojů zařízení, vedení finančních výkazů, analytické zpracování údajů a odhalovánú příčin a následků pro tzv. „evidence-based medicine“ (medicínu založenou na důkazech).

VÍCE
Shromažďování a analyzování dat v reálném čase umožňuje operativně a především efektivně řídit a poskytovat zdravotní péči. Po informovaném souhlasu pacienta umožňuje software NIS qMS sdílet záznamy o všech zdravotních údajích pacienta v rámci jedné zdravotní elektronické karty, a skýtá tak lékařům a zdravotnickému personálu informovaný a komplexní přístup k léčbě. Platforma qMS umožňuje bezpečné datové propojení a sdílení se všemi zdravotnickými zařízeními na úrovni krajů či regionů.

VYBRANÉ FUNKCE NIS QMS

VÍCE
Seznamte se detailněji s NIS qMS v našem e-katalogu