PACIENTSKÝ PORTÁL

PACIENTSKÝ PORTÁL QMS ŠETŘÍ ČAS PACIENTŮ A USNADŇUJE LÉKAŘŮM PRÁCI.
Úkolem pacientského portálu je zjednodušovat život pacienta a umožnit péči o zdraví z tepla domova. Organizace takové součinnosti mezi pacientem a zdravotnickým zařízením je možná díky integraci informačního systému qMS s webovými službami a aplikacemi zdravotnického zařízení. Vaši pacienti ocení pohodlí při objed- návání k lékaři přes internet s podrobným popisem pravidel přípravy na objednávanou proceduru. Integrace se systémem placení platební kartou na internetu umožňuje nejen objednání, ale i úhradu zvolených služeb, které nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Pacient vidí všechny informace o lékařské péči, která mu byla poskytnuta, účelu léčby, výsledcích vyšetření, vydaných potvrzeních o pracovní neschopnosti. Je zde možnost operativního informování o výsledcích laboratorních vyšetření. V případě potřeby je možné všechny informace z pacientského portálu vytisknout.

SADA NÁSTROJŮ PRO NASTAVENÍ FUNKCÍ PACIENTSKÉHO PORTÁLU

Výběr parametrů registrace pacienta, způsobu identifikace při vstupu do pacientského portálu
Výběr seznamu odborníků a služeb pro objednávání přes internet
Vyčlenění času v rozpisu odborníků pro vzdálené objednávání
Výběr zdravotních záznamů dostupných pro prohlížení v pacientském portále
Nastavení seznamu služeb a tarifů pro informování pacientů o ceně léčení na klinice.

DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI PRO ZVÝŠENÍ INFORMOVANOSTI PACIENTA S POMOCÍ NEMOCNIČNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU QMS:

Informační panely s rozpisem ordinační doby odborných lékařů
Informační panely u ordinace s fotografií a jménem a příjmením lékaře, který v daný okamžik ordinuje a možného volného času pro přijímání pacientů
Informační tabule pro samostatnou registraci a objednávání k lékaři
Rozesílání výsledků laboratorních vyšetření na emailovou adresu
Rozesílání SMS zpráv o připravenosti výsledků laboratorních vyšetření, naplánované návštěvě lékaře.
Při integraci nemocničního informačního systému qMS se systémem kontaktního centra je možná realizace funkce automatického telefonního kontaktování pacientů s upozorněním na chystanou návštěvu, upozornění na nutnost opakované návštěvy lékaře, možnost různého dotazování apod.

SNADNÉ A RYCHLÉ OBJEDNÁNÍ K LÉKAŘI

Pacienti se díky naší aplikaci mohou objednat na vyšetření k lékaři, prokonzultovat s ním on-line svůj zdravotní stav či aktuální zdravotní problém, a to odkudkoliv. Tuto skutečnost ocení zejména lidé při cestách do zahraničí, rodiče s dětmi nebo také pacienti s handicapem či vážným onemocněním. Zdravotnický personál ocení automatické odesílání informací pacientům pomocí esemesky či e-mailu.
Seznamte se detailněji s LIS qMS v našem e-katalogu