RIS QMS

VNÍMÁME OTEVŘENOST SYSTÉMU JAKO ZÁKLADNÍ PRINCIP ÚSPĚŠNÉ SPOLUPRÁCE.
Radiologický informační systém RIS qMS je systém informační podpory procesů spojených s prací diagnostických center, oddělení radiodiagnostiky a dalších léčebných a diagnostických oddělení využívajících různá diagnostická zařízení.

Systém zahrnuje systém PACS, server DICOM, pracovní stanice a zajišťuje připojení diagnostického zařízení včetně rentgenových přístrojů, rentgenových počítačových tomografů, mamografů, mikroskopů, oftalmoskopů a dalších přístrojů pracujících se snímky ve formátu DICOM.

Díky pokročilé otevřené architektuře se snadno integruje s dalšími externími systémy jako například ePACS.

VYUŽÍVÁNÍ RIS QMS JAKO SOUČÁSTI NEMOCNIČNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU QMS UMOŽŇUJE:

Zajišťovat přístup ke snímkům získaným od diagnostického zařízení přímo z elektronické zdravotní karty;
Zajišťovat vzdálený přístup několika od borníků k jednomu snímku;
Zajišťovat elektronický přenos snímků z jednoho zdravotnického zařízení do druhého.
Funkční možnosti systému zajišťují poskytnutí, zpracování, analýzu, předání a archivaci vizuílních informací zasílaných z různých typů diagnostických zařízení.
Seznamte se detailněji s RIS qMS v našem e-katalogu