TELEMEDICÍNA

RYCHLÁ, SNADNÁ A EFEKTIVNÍ ADMINISTRATIVA NAPŘÍČ CELÝM ZDRAVOTNICKÝM ZAŘÍZENÍM.
Tento nástroj umožňuje v dnešní době zcela nezbytnou a přirozenou komunikaci mezi spolupracovníky po lokální síti. Každý zaměstnanec má automaticky zřízen svůj účet, jehož prostřednictvím může podobně jako např. na facebooku komunikovat s pracovním kolektivem. Jedná se o předávání příkazů od vedení nemocnice příslušným osobám s potvrzením o přečtení, rozesílání obecně dostupných informací mezi odborníky, novinky při aktualizaci nemocničního informačního systému qMS, dotazy uživatelů a také vývěsku – všechny tyto nástroje zjednodušují a urychlují součin- nost administrativy. Tato aplikace nejenže zrychluje a zefektivňuje administrativu, ale je také jedním z důležitých nástrojů pro podporování dobrých vztahů v pracovním kolektivu. Skrze lokální síť jsou všichni informováni o významných událostech v životě skupiny. Personál může vzájemně ve společných, ale i soukromých chatech komunikovat pro dosažení společných cílů a pro přátelskou atmosféru na pracovišti.
V případě, že systém qMS zajišťuje softwarové řešení celé síti zdravotnických zařízení, je možné snadno komunikovat a konzultovat lékařské postupy napříč nemocnicemi či jinými zdravotnickými zařízeními pod jednou správou. Lékaři tak mohou využívat i specializovaného diagnostika z jiného zařízení.
Seznamte se detailněji s RIS qMS v našem e-katalogu