TRANSFÚZNÍ STANICE

VŠECHNY ZÁZNAMY O PROCESECH HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ TERAPIE PŘEHLEDNĚ A BEZPEČNĚ NA JEDNOM MÍSTĚ.
Pro komplexní informatizaci pracovního procesu s krevními produkty a hematopoetickými kmenovými buňkami jsme vyvinuli speciální aplikaci, kterou mohou lékařské organizace využívat jak samostatně, tak i jako součást nemocničního informačního systému qMS.

Bezpečnost krevních transfuzí a jejich součástí hraje v současné medicíně důležitou roli. Pro informační podporu práce transfúzního oddělení jsme vytvořili nástroje, které významně zjednodušují náročné procesy sběru údajů o zdrojích oddělení, dárcích a vedení dokumentace, což podstatně snižuje četnost chyb uživatelů a zvyšuje kvalitu jejich práce.

Systém zahrnuje celý cyklus práce s dárci a také krevními produkty a hematopoetickými kmenovými buňkami: jejich výrobu, skladování, karanténní opatření, kontrolu kvality, třídění a vydávání do léčebné síťě pro provádění hematologicko-transfúzní terapie. Vede se evidence materiálních zdrojů organizace využívaných v technologickém procesu. Značení krevních produktů šťítkem hotového produktu se provádí podle norem s využitím čárových kódů.

TS QMS VÁM USNADNÍ PRÁCI

Využívání systému podstatně zjednodušuje výběr dárců, sledování jejich zdravotního stavu, vyhledávání krevních komponent a hematopoetických buněk podle zadaných parametrů ve skladu, evidenci vydaných produktů, příjem od dodavatelů, evidenci vlastní hodnoty, přípravu předepsaných formulářů.
Informace o krevní transfuzi umožňují příjemci vyhodnotit kvalitu transfuzní terapie a důvody posttransfuzních komplikací.
Systém automatizuje a optimalizuje všechny procesy odběru krve, jejího zpracování, skladování a rozdělování.
Seznamte se detailněji s TS qMS v našem e-katalogu